Aktivitetstips for utdanningsmål

Aktivitetsforslag for: 4. Utforske et naturområde og drøfte bærekraftig bruk av området

Når dere utforsker naturområdet er det viktig å kartlegge om det finnes arter fra rødlisten der. Det er viktig å vite hvordan de kan vernes for å beholde det biologiske mangfoldet. På den andre siden skal vi hindre at arter fra fremmedart- listen ikke tar overhånd. Dette er et arbeid elevene kan være med på. Naturvernforbundet har laget «ettersøkt-plakater» av noen av fremmed-artene. Her står det hvordan de ser ut og hva man kan gjøre for å bli kvitt dem. Sjekk ut om dere har noen i nærheten av skolen eller om elevene har dem hjemme. Noen steder kan man også melde seg på aksjoner for å fjerne Burot. I tillegg til å være en fremmed – art, er den sammen med gress og bjørk den arten som gir flest folk allergiske reaksjoner. I kunnskapsbladet fra FAGUS står det informasjon om Burot og hvordan den kan bekjempes. Det er spesielt anbefalt at man gjør det i nærheten av skoler. Slikt avfall kan leveres gratis på de fleste avfallsplasser.