Aktivitetstips for utdanningsmål

Aktivitetsforslag for: 4. Utforske, beskrive og samanlikne eigenskapar ved to- og tredimensjonale figurar ved å bruke vinklar, kantar og hjørne

Papirbåt
Det er ikke alltid at vi tenker på å ta med båt på tur, men gammelt matpapir
eller litt avispapir til opptenning av bålet har vi gjerne med – og da er det
ikke noe problem å lage en båt!
1. Ta et stykke rektangulært papir (f.eks. et A4
ark). Brett det først over på tvers (figur 2). Så
brettes papiret over en gang til andre veien,
men bare for å markere midten, så det brettes
straks tilbake.
2. Deretter brettes hjørnene inn mot midtlinjen
som vist på figur 4. Det som blir igjen på
nedsiden, brettes opp mot spissen (figur 8).
3. Så tar vi tak i hjørnene på de to langsidene,
og presser dem mot hverandre (figur 9) slik at
papiret vårt ser ut som figuren.
4. De to spissene brettes opp slik at vi får en
trekant (figur 10). Deretter gjentar vi det samme
som i steg 3, med å presse hjørnene mot
hverandre (figur 11) til vi igjen får en firkant.
5. De to spissene som stikker i været, trekker
vi til hver side (figur 12). Dette kan være litt
vanskelig hvis papiret er litt stivt eller lite.
6. Så er båten ferdig.

Test ut båtene i en bekk eller på et vann i naturen.