Aktivitetstips for utdanningsmål

Aktivitetsforslag for: 4. Undre seg, stille spørsmål og lage hypoteser og utforske disse for å finne svar