Aktivitetstips for utdanningsmål

Aktivitetsforslag for: 4. Tilegne seg ord, fraser og kulturell kunnskap gjennom engelskspråklig litteratur og barnekultur