Aktivitetstips for utdanningsmål

Aktivitetsforslag for: 4. Tegne form og dybde ved bruk av virkemidler som overlapping og forminskning