Aktivitetstips for utdanningsmål

Aktivitetsforslag for: 4. Samtale om reglar og normer for personvern, deling og beskyttelse av informasjon og om kva det vil seie å bruke dømmekraft i digital samhandling