Aktivitetstips for utdanningsmål

Aktivitetsforslag for: 4. Samtale om noen sider ved ulike levemåter, tradisjoner og skikker i den engelskspråklige verden og i Norge