Aktivitetstips for utdanningsmål

Aktivitetsforslag for: 4. Samtale om måltidsskikkar frå norsk og samisk kultur og frå andre kulturar, og om verdien av å ete saman med andre