Aktivitetstips for utdanningsmål

Aktivitetsforslag for: 4. Samtale om likheter og ulikheter mellom kjønnene, om kjønnsidentitet og om menneskets reproduksjon