Aktivitetstips for utdanningsmål

Aktivitetsforslag for: 4. Samtale om kvifor det oppstår konfliktar i skule- og nærmiljøet, lytte til andre si meining og samarbeide med andre om å finne konstruktive løysingar