Aktivitetstips for utdanningsmål

Aktivitetsforslag for: 4. Samtale om hva fysisk og psykisk helse er, og drøfte hvordan livsstil og trivsel påvirker helse