Aktivitetstips for utdanningsmål

Aktivitetsforslag for: 4. Samtale om grenser knytte til kropp, kva vald og seksuelle overgrep er, og kvar ein kan få hjelp dersom ein blir utsett for vald og seksuelle overgrep