Aktivitetstips for utdanningsmål

Aktivitetsforslag for: 4. Samtale om bruk, funksjon og materialvalg i ulike bygninger og lage skisser med forslag til ny arkitektur