Aktivitetstips for utdanningsmål

Aktivitetsforslag for: 4. Reflektere over kven som har makt, og kva eit demokrati er, og utvikle forslag til korleis ein kan vere med på å påverke avgjerder