Aktivitetstips for utdanningsmål

Aktivitetsforslag for: 4. Reflektere over hvordan språkbruken vår påvirker andre, og hvordan vi tilpasser og endrer språket i ulike situasjoner