Aktivitetstips for utdanningsmål

Aktivitetsforslag for: 4. Presentere årsaker til at samane har urfolksstatus i Noreg, og beskrive forskjellige former for samisk kultur- og samfunnsliv før og no