Aktivitetstips for utdanningsmål

Aktivitetsforslag for: 4. Øve på trygg og sporlaus ferdsel i naturen

Sporløs ferdsel i naturen er mer enn å plukke søppel. I denne artikkelen fra Norsk Friluftsliv er det syv tips man kan lære elevene og som man kan praktisere på tur.

Trygg ferdsel i naturen går mye på turplanlegging. Fantastiske marka har 10 tips til turplanlegging for ferskinger.

For de yngste er riktige klær og skotøy viktig for en trygg og god opplevelse av naturen. Bruk gjerne årstidsplakaten til å diskutere hva man bør ha på seg før man går på tur.