Aktivitetstips for utdanningsmål

Aktivitetsforslag for: 4. Øve på og bruke basisferdigheiter som å føre, kaste, sprette, sparke og ta imot ball i ulike bevegelsesaktivitetar