Aktivitetstips for utdanningsmål

Aktivitetsforslag for: 4. Oppdage og leke med ord og uttrykk som er felles for engelsk og andre språk eleven kjenner til