Aktivitetstips for utdanningsmål

Aktivitetsforslag for: 4. Lese og samtale om innhold i ulike typer tekster, inkludert billedbøker