Aktivitetstips for utdanningsmål

Aktivitetsforslag for: 4. Lese og lytte til fortellinger, eventyr, sangtekster, faktabøker og andre tekster på bokmål og nynorsk og i oversettelse fra samiske og andre språk, og samtale om hva tekstene betyr for eleven

Lag en visuell fremstilling av et eventyr. Finn et eventyr om vesener som finnes i naturen – gjerne knyttet
til vår egen tradisjon og kultur (som f.eks. Huldra). Gjennom fortellingen gir
du elevene en motivasjon/et indre bilde av fantasivesenet.
Elevene får i oppgave å finne elementer fra naturen til å lage et slikt
fantasivesen. Elementene kan f.eks. være: Røtter fra planter og trær,
blader, mose og lav, bark og never, kvister og greiner, leire, steiner, tomme
skjell og snegler mm.
Etter innsamlingen går elevene til en «kreativ stasjon» der det kreative
arbeidet kan fortsette. Elevene setter sammen de elementene de har
funnet ute ved hjelp av for eksempel en lim-pistol.