Aktivitetstips for utdanningsmål

Aktivitetsforslag for: 4. Lese og forstå tekster med lydrette ord og kjente og ukjente ordbilder