Aktivitetstips for utdanningsmål

Aktivitetsforslag for: 4. Lese og forstå betydningen av kjente og ukjente ord, fraser og setninger ut fra sammenhengen i selvvalgte tekster