Aktivitetstips for utdanningsmål

Aktivitetsforslag for: 4. Lage algoritmar og uttrykkje dei ved bruk av variablar, vilkår og lykkjer