Aktivitetstips for utdanningsmål

Aktivitetsforslag for: 4. Gjennomføre kunst- og designprosesser ved å søke inspirasjon, utforske muligheter, gjøre valg og lage egne produkter