Aktivitetstips for utdanningsmål

Aktivitetsforslag for: 4. Gi eksempler på god dyrevelferd og reflektere over hvordan dyrs behov kan ivaretas