Aktivitetstips for utdanningsmål

Aktivitetsforslag for: 4. Fortelje om kva som kjenneteiknar sunn og variert mat og kvifor det er viktig for helsa