Aktivitetstips for utdanningsmål

Aktivitetsforslag for: 4. Forstå kroppsleg ulikskap mellom seg sjølv og andre, og inkludere andre i ulike bevegelsesaktivitetar