Aktivitetstips for utdanningsmål

Aktivitetsforslag for: 4. Følgje prinsipp for god hygiene i samband med matlaging