Aktivitetstips for utdanningsmål

Aktivitetsforslag for: 4. Følge opp innspill fra andre i faglige samtaler og stille oppklarende og utdypende spørsmål