Aktivitetstips for utdanningsmål

Aktivitetsforslag for: 4. Eksperimentere med rytmer, melodier og andre grunnelementer, sette sammen mønstre til komposisjoner, også ved bruk av digitale verktøy, og beskrive arbeidsprosesser og resultater