Aktivitetstips for utdanningsmål

Aktivitetsforslag for: 4. Designe og lage et produkt basert på en kravspesifikasjon