Aktivitetstips for utdanningsmål

Aktivitetsforslag for: 4. Bruke tabeller og figurer til å organisere data, lage forklaringer basert på data og presentere funn