Aktivitetstips for utdanningsmål

Aktivitetsforslag for: 4. Bruke ikkje-standardiserte måleiningar for areal og volum i praktiske situasjonar og grunngi valet av måleining