Aktivitetstips for utdanningsmål

Aktivitetsforslag for: 4. Beskrive, fortelle og argumentere muntlig og skriftlig og bruke språket på kreative måter