Aktivitetstips for utdanningsmål

Aktivitetsforslag for: 3. Utvikle og bruke formålstenlege strategiar for subtraksjon i praktiske situasjonar