Aktivitetstips for utdanningsmål

Aktivitetsforslag for: 3. Bruke kommutative, assosiative og distributive eigenskapar til å utforske og beskrive strategiar i multiplikasjon