Aktivitetstips for utdanningsmål

Aktivitetsforslag for: 3. Beskrive likskap og ulikskap i samanlikning av storleikar, mengder, uttrykk og tal og bruke likskaps- og ulikskapsteikn