Aktivitetstips for utdanningsmål

Aktivitetsforslag for: 2. Uttrykke tekstopplevelser gjennom lek, sang, tegning, skriving og andre kreative aktiviteter