Aktivitetstips for utdanningsmål

Aktivitetsforslag for: 2. Utforske sansene gjennom lek ute og inne og samtale om hvordan sansene brukes til å samle informasjon

I tillegg til dette læringsmålet så står det i den overordnede delen av læreplanverket at: Skolen skal bidra til at elevene utvikler naturglede, respekt for naturen og klima- og miljøbevissthet. Vi tror at en vei å gå kan være å hjelpe elevene til å bli mer oppmerksomme på detaljer i naturen. Hjelpe dem til å bli bevisste på bruk av alle sansene, også når de er ute i naturen.

Det kan vi gjøre ved å gå foran som gode eksempler og snakke høyt om hva vi legger merke til og hvilke sanser vi bruker. Si for eksempel «Se så vakkert det er med alle de forskjellige grønnfargene på trærne» «Kan dere høre at det er tre forskjellige fugler som synger?» «Lukter dere hvor mye sterkere lukten av gresset er etter at det har regnet?» Plutselig er det elevene som sier disse tingene til deg.

Gi elevene denne oppgaven mens dere går eller hvis dere har satt dere ned. Finn fem lukter, kjenn på fem forskjellige overflater, eller kan du se fem forskjellige farger? Kan du høre fem forskjellige lyder?

Senteret for Læring og Utvikling har informasjon om sansene og 8 leker som stimulerer sansene til de yngste barna.

Forskerfrø har laget en naturbingo der man må bruke sansene.

Horten Natursenter har et elevhefte om «Vårskogen og sansene».

Familieverden har forslag til noen leker der man bevisst bruker sansene til å bli kjent med naturen.

Norges Speiderforbund foreslår en naturløype med tre poster der man blir bevisst på bruk av sansene i naturen.

Skogveven har et spennende forsøk om forskjellig styrke på lyset i skogen, hvilke planter som lever der og hvordan øynene våre reagerer på det.

Nysgjerrigper har laget et oppdrag som heter «På forskertur i naturen«. Her er det å bruke sansene en viktig del. Det samme gjelder på «Undringsjakt«.

Her har vi stort sett konsentrert oss om våre sanser. Det kunne også ha handlet om dyrenes sanser og hvorfor de er forskjellige fra våre.

Vi legger ved en kilde om dette, ellers er dette et emne som elvene sikkert kan finne mye stoff om på egenhånd.

Ut i naturen har et program om dyr og sansene deres – spesielt om flaggermusen.