Aktivitetstips for utdanningsmål

Aktivitetsforslag for: 2. Utforske og gi døme på korleis menneske i ulike delar av verda påverkar livet til kvarandre