Aktivitetstips for utdanningsmål

Aktivitetsforslag for: 2. Utforske og gi døme på korleis menneska påverkar klimaet og miljøet, og dokumentere korleis påverknadene kjem til syne i nærmiljøet