Aktivitetstips for utdanningsmål

Aktivitetsforslag for: 2. Utforske og gi døme på korleis barn kan påverke avgjerder og samarbeide om demokratiske prosessar