Aktivitetstips for utdanningsmål

Aktivitetsforslag for: 2. Utforske eget talespråk og samtale om forskjeller og likheter mellom talespråk og skriftspråk