Aktivitetstips for utdanningsmål

Aktivitetsforslag for: 2. Undre seg, utforske og lage spørsmål, og knytte dette til egne eller andres erfaringer