Aktivitetstips for utdanningsmål

Aktivitetsforslag for: 2. Trekke bokstavlyder sammen til ord under lesing og skriving