Aktivitetstips for utdanningsmål

Aktivitetsforslag for: 2. Samtale om vennskap og tilhøyrsle og kva som påverkar relasjonar