Aktivitetstips for utdanningsmål

Aktivitetsforslag for: 2. Samtale om og beskrive hvordan ord vi bruker, kan påvirke andre