Aktivitetstips for utdanningsmål

Aktivitetsforslag for: 2. Samtale om moglegheiter og utfordringar ved digital samhandling