Aktivitetstips for utdanningsmål

Aktivitetsforslag for: 2. Samtale om kjensler, kropp, kjønn og seksualitet og korleis eigne og andre sine grenser kan uttrykkjast og respekterast